Beslenme Terapisi


Beslenme terapisi, bedenin temel sistemlerinde kişinin semptom yükünü analiz ederek;

     •  Dengeye getirmeyi amaçlayan,

     •  Gıda öncelikli çözümler üreten,

     •  Biyolojik özerklik ve epigenetik üzerinden çalışarak

     •  Yemek ve sofra ile olan ilişkimizi şifalandırmak suretiyle,

     •  Gerektiğinde fonksiyonel laboratuar testlerini de uygulayıp yorumlayarak,

     •  Diyet ve yaşam tarzı değiştirmeye yönelik bütünsel bir TERAPİ şeklidir.


Yaklaşımımız, semptom yükü analizi yaparken, bir yandan beslenme tarzını değiştirmeye yönelik kişide olabilecek blokaj ve rezistansı anlamlandırmaya ve çözümlemeye yönelik bir plan çizerek, öne çıkan temel alanlarda iyileşme sağlamak ve bunların etkilediği vücut sistemlerinde de dengeyi bulmaktır. 

Öncelikli olarak kişisel özerkliğinizi ve bedeninizin verdiği semptomları ele alan, altta yatan sebeplerini araştıran, dengede gözükmeyen kısımlarını teraziye alan, belli başlı temeller üzerinden çalışan bir bütünsel terapidir. Gıdaların tümsel ve gerçek olmasına, besin değerinin yüksekliğine ve genetiğimize uyumuna özen gösterir.

Kişinin bedensel ve ruhsal bütünsel sağlığının anahtarını kendi eline alması ve sürdürülebilir olması, nihai amaçtır. Her alanda dengeye gelebilmiş bir bedenin, kendi ihtiyacını bileceği inancını barındırır.

Kişisel odağım, sindirim problemleri, bağırsak ve zihin sağlığının bağlantısı, otoimmünite ve yeme etrafındaki zihinsel formatlarımızdır.

Kişiden kişiye değişim göstermekle birlikte, ortalama 3 aylık düzenli bir terapi şekli idealdir.

Gıdanın yolculuğunu zihin-beden bütünlüğü ile ve içsel bilgeliğimizle harmanlamayı da amaçlayan bu terapi, belki de tam ihtiyacınız olan yaklaşım.


Beslenme Terapisi
X
X
Aşağıdaki formu doldurarak Ücretsiz Bilgilendirme Görüşmesi talebinde bulunabilirsiniz.